Femern Tunnel

DEN KOMMENDE FEMERN-TUNNEL ER EUROPA’S STØRSTE INFRASTRUKTUR- PROJEKT DER FORBINDER DANMARK OG TYSKLAND


Femern Tunnelen

Konceptet for Femern Tunnelen begyndte under konstruktionen af Øresundsbroen med det formål at skabe en sømløs korridor fra det nordlige Skandinavien til det kontinentale Europa og forbinde øen Lolland i Danmark med Tyskland.

Efter omfattende planlægning og lobbyarbejde begyndte opførelsen af tunnelen officielt i januar 2020, efter godkendelse fra de tyske myndigheder for deres del af projektet.

Læs mere om Femern Tunnelen her.


Hvorfor Bygge en Tunnel?

Hurtigere Rejse
At krydse Femern Bælt med færge tager i øjeblikket 45 minutter mellem Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland. Tunnelen vil reducere rejsetiden til 10 minutter i bil og 7 minutter med tog, hvilket forkorter transporttiden mellem København og Hamborg fra 4,5 timer til 2,5 timer.

Effektiv Offentlig Transport
Pendling vil blive nemmere og mere effektiv med elektriske tog, der kører op til 200 km/t, primært drevet af vedvarende energi. Dette vil skabe flere jobmuligheder på begge sider af grænsen for danske og tyske arbejdere.

Øget Kapacitet
Femern Tunnelen vil skabe en direkte rute mellem Skandinavien og Centraleuropa, hvilket vil lette den nuværende vej- og jernbanetrafik gennem Jylland betydeligt. Tunnelen vil være åben 24 timer i døgnet og stort set upåvirket af sæsonbetonet vejr, hvilket gør rejser mere tilgængelige end nogensinde før.


Socioøkonomisk Indvirkning

Femern Tunnel-projektet har markant øget Lolland-Falsters profil og drevet stor vækst i regionen. Denne vækst forventes at fortsætte og intensiveres, når tunnelen åbner.

Jobskabelse
Opførelsen af tunnelen har skabt og vil fortsat skabe tusindvis af job, både direkte på byggepladsen og gennem underleverandører. Dette er et betydeligt løft for Lolland-Falster og den nordlige del af Slesvig-Holsten.

Migration
Tilstrømningen af nye job har tiltrukket både danske arbejdere og deres familier samt internationale arbejdere til regionen. Denne migration har diversificeret den lokale demografi og bidraget til en international tilstedeværelse i området.

Som svar har Lolland Kommune etableret Danmarks første offentlige internationale skole i byen Maribo, som imødekommer det voksende internationale samfund.

Nye Investeringer
Den øgede opmærksomhed og mediedækning af Femern Tunnel-projektet har tiltrukket betydelig interesse fra både nationale og internationale udviklere og investorer.

Lokale virksomheder opgraderer deres faciliteter for at blive mere centrale og synlige. Beliggende i hjertet af korridoren mellem Skandinavien og Central-Østeuropa har Lolland-Falster oplevet en stigning i interesse fra investorer, der ønsker at etablere virksomheder og udvikle lager- og logistikcentre langs E20-motorvejen.

I 2023 erhvervede den tyske ejendomsudvikler Peper & Söhne attraktive grunde i erhvervsparken nær motorvejsafkørsel 48 i Maribo.

Peper & Söhne building, HUB 48, at Business Park Maribo
Peper & Söhnes nye udlejningsejendom Hub 48 i Nordic Business Hub Maribo.

Byggefaser

Opførelsen af Femern Tunnelen har 8 faser:

 1. Klargøring af byggeplads
 2. Konstruktion af arbejds havne i Danmark og Tyskland
 3. Uddybning og etablering af nye landområder
 4. Opførelse af tunnelfabrik i Rødbyhavn
 5. Udvikling af portal faciliteter
 6. Produktion og samling af tunneldele
 7. Installation af teknisk udstyr

For mere detaljeret information om hver fase, besøg Femern Tunnel Byggeri.


Bæredygtighed

En nøgleovervejelse i planlægningen af Femern Tunnelen har været dens miljøpåvirkning på marine og terrestriske økosystemer. Femern A/S er forpligtet til at respektere naturen under konstruktionen og driften og overholde miljøkrav fra de danske og tyske regeringer samt EU.

Studier har vist, at tunnelen ikke vil have kritisk påvirkning på plante- og dyreliv. For at afbøde eventuelle virkninger implementerer Femern A/S kompenserende foranstaltninger, herunder oprettelse af et 60 hektar stort naturreservat omkring en ny 8 hektar stor sø, til gavn for Lollands beboere.

Nye rev
Femern A/S vil opføre 42 hektar nye stenrev for at forbedre den lokale biodiversitet.

Flora og fauna på land
Grønne korridorer vil blive etableret nær byggepladsen for at støtte insektpopulationer. Femern A/S arbejder også med lokale landmænd for at skabe græsarealer og skovområder.

For mere information, besøg Femern A/S’ miljøportal her.

Læs mere om Femern A/S’ miljøportal her.


En Ansvarlig Arbejdsplads

Femern A/S kræver, at entreprenører sikrer ordentlige arbejdsforhold, herunder fair løn og anstændige arbejdsforhold vedrørende arbejdsmiljø, sikkerhed og indkvartering.

Femern A/S har ansvaret for sundheden og sikkerheden for dem, der arbejder på projektet. De sikrer, at lovgivningen overholdes, og har etableret kontrolmekanismer for sine entreprenører.


Kilde: www.femern.as & www.femern.info

Fakta

 • Verdens længste sænketunnel
 • Åbner i 2029
 • Budget på 8 mia. EUR
 • 8 km lang tunnel med en 2-sporet motorvej på hver side
 • Rejsetid på 10 min. i bil og 7 min. med tog
 • En tunnelelement vejer 73.000 tons, 217 m lang, 42 m bred og 10 m høj
 • Tunnelfabrikken er ca. 1 mio. m2
 • Udgravet materiale fra havbunden vil skabe 300 ha nye landområder
 • 2,2 mio. tons granit krævet til opførelse af nye moler
 • Vil kræve 360.000 tons armeringsstål og 3,2 mio. m3 cement

Er du nysgerrig efter investerings- og forretningsmuligheder i Rødbyhavn? Ring til os for mere information og aktuelle investeringsmuligheder.

Kontakt forretningsudvikler

Indtast venligst dit navn og telefonnummer, så kontakter vi til dig inden for 48 timer på hverdage.

Tak for din henvendelse.
Vi tager kontakt til dig hurtigst muligt – og senest indenfor 48 timer.