Femern Bælt-tunnelen

DEN KOMMENDE FEMERN-TUNNEL ER EUROPA’S STØRSTE INFRASTRUKTURPROJEKT OG VIL FORBINDE ØEN LOLLAND I DANMARK MED ØEN FEHMARN I TYSKLAND


Dekorativt billede af vindmølle på mark

Fehmarn Tunnel

Planerne for tunnelen begyndte allerede under konstruktionen af Øresundsbroen med det overordnede mål at skabe en korridor fra Skandinavien til det kontinentale Europa og dermed forbinde øen Lolland i Danmark med Tyskland.

Efter års planlægning og lobbyarbejde startede arbejdet på Fehmarn-tunnelen officielt i januar 2020 med godkendelsen fra de tyske myndigheder for deres del af konstruktionen.

Læs mere om Femern-tunnelen her: https://femern.com/


HVORFOR BYGGE EN TUNNEL

HURTIGERE REJSETID
I øjeblikket tager det 45 minutter at krydse Fehmarn bæltet med færge mellem Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland. Tunnelen vil forkorte transporttiden til 10 minutter i bil og 7 minutter med tog.

Transporttid mellem København og Hamborg vil blive reduceret fra 4,5 til 2,5 timer.

LET OG HURTIG KOMMUTE MED OFFENTLIG TRANSPORT
Pendlere vil have lettere og mere effektiv transport med elektriske tog, der kører op til 200 km i timen og primært kører på vedvarende energi.

Arbejdstagere vil finde det mere realistisk at finde arbejde på begge sider af grænsen, hvilket giver flere muligheder for både danske og tyske arbejdstagere.

ØGET KAPACITET
Femernbælt-tunnelen vil give en mere direkte rute mellem Skandinavien og Centraleuropa og frigøre betydelig vej- og jernbanekapacitet, der i øjeblikket passerer gennem Jyllands fastland.

Tunnelen vil være åben 24 timer i døgnet og vil i høj grad være upåvirket af årstidsændringer i vejret, hvilket gør rejsen mere tilgængelig end nogensinde før.


SOCIOØKONOMISK INDVIRKNING

Det er ingen hemmelighed, at Femernbælt-tunnelprojektet har øget Lolland-Falsters profil. Regionen har oplevet stor vækst de seneste år og endnu mere, når tunnelen åbner.

ØGET BESKÆFTIGELSE
Opførelsen af tunnelen har skabt og vil skabe tusindvis af arbejdspladser direkte på byggepladsen og hos underleverandører. Dette er betydningsfuldt for Lolland-Falster-regionen og den nordlige del af Slesvig-Holsten.

TILFLYTNING
Tilstrømningen af nye job har også ført til migration af danske arbejdstagere og deres familier samt internationale arbejdstagere, der immigrerer med deres familier til regionen.

Dette øger den regionale demografi og gør den mere mangfoldig med en international tilstedeværelse.

Dette har fået kommunen Lolland til at etablere Danmarks første offentlige internationale skole i byen Maribo.

NYE INVESTERINGER
Med øget kendskab og pressedækning af Lolland-Falster kommer der interesse fra udviklere og investorer, både nationale og internationale.

Lokale virksomheder opgraderer deres domicil for at være mere centrale og synlige.

Som en del af Skandinaviens og Centraleuropas korridor har investorer udvist sig stor interesse for at etablere sig og bygge lager- og logistikcentre langs motorvejen E20 på Lolland-Falster.

I 2023 købte en tysk kommerciel ejendomsudvikler, Peper & Söhne, førsteklasses jordarealer ved motorvejsafkørsel 48 i Maribo. De vil begynde at opføre lokaler til produktion og distribution senere på året.

Peper & Söhne building, HUB 48, at Business Park Maribo
Peper & Söhnes nye udlejningsejendom Hub 48 i Maribo.

BYGGEFASER

Opførelsen af Femernbælt-tunnelen har 8 faser:

 1. Forberedelse af byggepladsen
 2. Opførelse af arbejdshavne i Danmark og Tyskland
 3. Oprensning og etablering af nye landområder
 4. Opførelse af tunnel-fabrik i Rødbyhavn
 5. Portalfaciliteter
 6. Produktion og samling af tunnel-elementer
 7. Installation af teknisk udstyr
 8. Testning og åbning

Læs mere om byggefaserne her: https://femern.com/the-construction/how-we-re-building-the-fehmarnbelt-tunnel/


BÆRDYGTIGHED

En af de mest kritiske overvejelser under planlægningen af Femernbælt-tunnelen har været den miljømæssige påvirkning både på marinelivet og på land. Femern A/S har som opgave at respektere naturen under konstruktionen og driften af tunnelen samt overholde miljøkrav fastsat af de danske og tyske regeringer samt EU.

Omfattende undersøgelser har vist, at tunnelen ikke vil have kritisk indvirkning på plante- og dyreliv.

Femern A/S gennemfører kompenserende foranstaltninger for at opveje enhver påvirkning af det naturlige landskab som følge af anlæggelsen af tunnelen.

Foranstaltninger såsom oprettelsen af yderligere 60 hektarer stort naturområde omkring en ny 8 hektar stor sø, samt ekstra hektarer til rekreative formål, som kommer borgerne på Lolland til gode.

NYE REV
Femern A/S vil anlægger nye stenrev, der dækker 42 hektar havbund, hvilket vil give et godt habitat for mange af de lokale plante- og dyrearter og styrke biodiversiteten i området.

FLORA OG FAUNA PÅ LANDET
Der vil blive skabt nye grønne korridorer i nærheden af og omkring byggepladsen, der danner grundlag for robuste insektbestande.

Siden erhvervelsen af jord til konstruktionen har Femern A/S samarbejdet med lokale landmænd om at skabe grønne reservater bestående af græsmarker og skove.

Læs mere om Femern A/S’ miljøportal her: https://aegir.femern.com/en


EN ORDENTLIG ARBEJDSPLADS

Femern A/S kræver, at entreprenørerne sikrer ordentlige arbejdsforhold, herunder fair løn og ordentlige beskæftigelsesforhold i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed og indkvartering.

Femern A/S har ansvaret for sundheden og sikkerheden for de mennesker, der arbejder på projektet. De sikrer overholdelse af lovgivningen og har etableret kontrolmekanismer for deres leverandører.


Kilde: www.femern.as & www.femern.info

Fakta

Verdens længste sænketunnel.

 • Åbner i 2029
 • Budget på 8 mia. EUR
 • 8 km lang tunnel med en 2-sporet motorvej i hver retning
 • Rejsetid på 10 minutter i bil og 7 minutter med tog
 • Et tunnel-element vejer 73.000 tons, er 217 m lang, 42 m bred og 10 m høj
 • Tunnelfabrikken har en areal på ca. 1 million m2
 • Der vil blive oprettet 300 hektare nyt landområde med restmateriale fra havbunden
 • Der kræves 2,2 millioner tons granit til etablering af nye brofæster
 • Der vil blive brugt 360.000 tons armeret stål og 3,2 millioner m3 cement

Er du nysgerrig efter investerings- og forretningsmuligheder i Rødbyhavn? Ring til os for mere information og aktuelle investeringsmuligheder.

Kontakt forretningsudvikler

Indtast venligst dit navn og telefonnummer, så kontakter vi til dig inden for 48 timer på hverdage.

Tak for din henvendelse.
Vi tager kontakt til dig hurtigst muligt – og senest indenfor 48 timer.