5 GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE

LOLLAND-FALSTER HAR EN STRATEGISK PLACERING I NORDEUROPA MED NÆRHED TIL DE STØRRE BYER KØBENHAVN, BERLIN OG HAMBURG


Dekorativt billede af vindmølle på mark

5 gode grunde til at investere i Lolland-Falster

Lolland-Falster og den nordtyske region Schleswig-Holstein ligger i Europas hotspot for sværindustri, produktion, vedvarende energi, transport og logistik.

Med en placering på Lolland-Falster vil din virksomhed ligge lige dér, hvor Skandinavien møder resten af Europa.


1. STRATEGISK LOKATION

Lolland-Falster er strategisk placeret lige ved korridoren af ​​Skandinavien og resten af ​​Europa, centreret om de store kommercielle knudepunkter i København, Berlin og Hamborg.

Lolland-Falster ligger ikke langt fra videninstitutioner i Storkøbenhavn, Region Sjælland og Schleswig-Holstein. For virksomheder, som kræver forskningskapacitet og startup-inkubation og samarbejde er der derfor gode muligheder i nærheden. Derudover anses Lolland-Falster, som for det meste af Danmark, som et lavrisikoområde:

 • Ingen højrisikovirksomheder
 • Ingen minedrift, grusbrud eller plantager
 • Ingen rystelser, vibrationer eller udsættelse for naturkatastrofer
 • Ingen forhistorie for kritiske atmosfæriske eller meteorologiske hændelser flest solskinsdage af alle de danske regioner

2. MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Lolland-Falster er en region, der er fast besluttet på at påvirke miljøet positivt. Allerede nu producerer regionen mere end fem gange den energi, den forbruger, hvilket gør den til en region, som producerer en stor del af den vedvarende energi lokalt, som resten af ​​Danmark efterspørger.

En anden vigtig faktor i forlængelse til bæredygtighed og klimavenlighed er regionens affaldshåndtering, som løftes af kommunerne. Regionens affaldshåndtering sikrer, at alt, hvad der kan genbruges eller genanvendes bliver det.

Lolland-Falster skaber også overskrifter for sit aktive engagement i at minimere fossile brændstof til sit elproduktion. I 2022 blev der annonceret planer om at etablere en Power-to-X-produktion i Nakskov Havn, samt etablering af biogasrørledninger, som skal løbe gennem regionen og levere bæredygtig brændstof til det øvrige Danmark.


3. MODERNE INFRASTRUKTUR

Der er foretaget massive investeringer i opgraderingen af infrastrukturen i og omkring Lolland-Falster i forbindelse med ​​Femern-tunnelen.

Jernbanesystemerne er løbende moderniseret, så de kan rumme højhastighedstog, der skal køre fra den nordligste del af Skandinavien til resten af ​​Europa. Rejsende vil derved ikke opleve forsinkelser, ventetider eller uplanlagte ophold på rejsen via den 18+ kilometer lange tunnel, som forventeligt er operationel i 2029.

Lolland og Guldborgsund kommune er også i gang med omfattende forbedringer af havne- og havnesystemer for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra erhvervslivet. Lolland-Falster er også hjemsted for tre logistikhubs, som kan imødekomme lager- og produktionsbehov, der kræver direkte forbindelse til større veje.

 • Erhvervspark Falster – Afkørsel 43 langs motorvej E47/E55
 • Maribo Erhvervspark – Afkørsel 48 langs E47
 • Erhvervspark Lolland (Holeby) – Afkørsel 49 langs motorvej E47. Dette er også den afkørsel, der er tættest på Rødby (Femern).

Regionens infrastruktur er også unik. Det skyldes regionens korte afstande, som medfører at motorveje, havne og lufthavne aldrig er længere væk end et stenkast fra de etablerede erhvervsområder.

Femern byggeri:
Læs mere om Femern-byggeriet her: https://femern.com/da/


4. AKTIVT ERHVERVSLIV

Virksomheder på Lolland-Falster kan nemt engagere sig i en række forskellige netværk, som kan bidrage til at promovere en virksomhed og dennes produkter eller tjenesteydelser. Disse netværk kan yderligere være med til at understøtte og påvirke det omkringliggende lokalsamfund til at engagere sig i en virksomhed.

Ved at engagere sig i disse netværk, så fremmer man ikke kun egen virksomhed, men man bidrager også til fremme et område, som har en masse solide arbejdspladser og stærke relationer i lokalsamfundet. Det er en konkurrencefordel.

Det kan også forklare, hvorfor medarbejdere på Lolland-Falster er nogle af de mest loyale medarbejdere, og at den gennemsnitlige ansættelsestid er blandt de længste sammenlignet med resten af ​​Danmark. Det vidner om jobsikkerhed på arbejdspladsen, hvilket fører til mindre omsætning og mindre sygefravær.

Business Lolland-Falster:
Læs mere om Business Lolland-Falster samt medlemskab: https://businesslf.dk/bliv-medlem/medlemskaber/


5. DE RIGTIGE MENNESKER OG KOMPETENCER

Lolland-Falster er hjemsted for højt kvalificerede og meget loyale medarbejdere, som aktivt har valgt et liv i regionen. Det betyder, at virksomheder kan se frem til en pålidelig og konsistent arbejdsstyrke, der besidder kompetencer, som vil bidrage til at skabe vækst i din virksomhed.

De to kommuner i regionen er også aktive i at støtte arbejdsstyrken ved at tilbyde opkvalificering via uddannelser og kurser.

Fakta

Lolland-Falster er en del af Greater Copenhagen, som:

 • Har 4.4 millioner mennesker bosiddende i region
 • Har status som “Europas nemmeste sted at drive forretning”
  – Forbes, 2021
 • Har en af de ti “Bedste Lufthavne i Nordeuropa”
  – Skytrax World Airport Awards 2022
 • Har mere end 11 mia.€ investeret i store projekter på Lolland-Falster inden for de næste 8-10 år
 • Har mere end 2.000.000 kvm erhvervsgrunde til rådighed
 • Har konkurrencedygtig selskabsskat (22%), som er under gennemsnittet for OECD og under europæisk niveau
 • Har Europas mest fleksible arbejdsmarked, 17 universiteter, gymnasier og handelshøjskoler
 • Har 34.000 forskere og ph.d.-studerende

Hvis du overvejer at etablere en virksomhed på Lolland-Falster eller at investere i virksomheder og projekter i regionen, så kontakt en forretningsrådgiver og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå i mål

Kontakt forretningsudvikler

Indtast venligst dit navn og telefonnummer, så kontakter vi til dig inden for 48 timer på hverdage.

Tak for din henvendelse.
Vi tager kontakt til dig hurtigst muligt – og senest indenfor 48 timer.