5 GODE GRUNDE TIL AT INVESTERE

LOLLAND-FALSTER HAR EN STRATEGISK PLACERING I NORDEUROPA TÆT PÅ KØBENHAVN, BERLIN OG HAMBURG


Photo of worker at Sew North Filtration

5 gode grunde til at investere i Lolland-Falster

Lolland-Falster og den nordtyske region Schleswig-Holstein ligger i Europas hotspot for sværindustri, produktion, vedvarende energi, transport og logistik.

Med en placering på Lolland-Falster vil din virksomhed ligge lige dér, hvor Skandinavien møder resten af Europa.


1. STRATEGISK LOKATION

Lolland-Falster er strategisk placeret midt imellem Skandinavien og Europa, centreret om de store kommercielle knudepunkter i København, Berlin og Hamborg.

Lolland-Falster ligger tæt på vidensinstitutioner i Storkøbenhavn, Region Sjælland og Schleswig-Holstein. For virksomheder, der kræver forskningskapacitet, startup-inkubation og samarbejde er der gode muligheder i nærheden.


2. MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Lolland-Falster er i front med den grønne omstilling og har en klar klimastrategi. Vindmøller og solkraftværker producerer mere end fem gange så meget grøn strøm end der forbruges på Lolland-Falster. Det gør landsdelen til et grønt kraftværk, der forsyner resten af Danmark med vedvarende energi.

Den store produktion af vedvarende energi på Lolland-Falster gør det attraktivt for virksomheder at placere sig her, hvor der er rigeligt med grøn strøm til rådighed.

En anden vigtig faktor er vores affaldshåndtering, som kommunerne tager sig af. Landsdelens affaldshåndtering sikrer en høj grad af genbrug eller genanvendelse.

Lolland-Falster skaber også overskrifter for sit aktive engagement i at fremme produktionen af fossilfri nergi gennem målrettede planer om yderligere opsætning af sol og vind samt produktion af biogas.

Der er planlagt en række grønne investeringer i milliardklassen på Lolland-Falster de kommende år – herunder Power-To-X-produktion, udbygning af sol og vindenergi produktion, CO2 fangst samt etablering af biogasrørledning, der skal levere bæredygtigt brændstof til det øvrige Danmark.


3. MODERNE INFRASTRUKTUR

Der er foretaget massive investeringer i opgraderingen af infrastrukturen i og omkring Lolland-Falster i forbindelse med Femern-tunnelen.

Jernbanen er topmoderne og er klar til de elektriske højhastighedstog, der skal køre fra den nordligste del af Skandinavien til resten af Europa. Femern tunnelen forventes at åbne i 2029.

Lolland og Guldborgsund kommune er i gang med omfattende forbedringer af havne for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra erhvervslivet. Lolland-Falster har to logistikhubs, som kan imødekomme lager- og produktionsbehov, der kræver direkte forbindelse til større veje.
• Erhvervspark Falster ved Afkørsel 43 langs motorvej E47/E55
• Maribo Erhvervspark ved Afkørsel 48 langs E47

Lolland-Falster har en unik infrastruktur. Flere af de større erhvervsområder ligger tæt på det moderne motorvejsnet, og det betyder at motorveje, havne og lufthavne aldrig er længere væk end et stenkast fra de etablerede erhvervsområder.

Femern byggeri:
Læs mere om Femern-byggeriet her: https://femern.com/da/


4. AKTIVT ERHVERVSLIV

Virksomheder på Lolland-Falster har gode muligheder for at engagere sig i forskellige netværk, der kan bidrage til at øge kendskabet lokalt til virksomheden og de produkter eller tjenesteydelser man tilbyder.

Ved at deltage i netværk kan det det være med til at understøtte og påvirke lokalsamfundet til at engagere sig i virksomheden.

Gevinsten ved at engagere sig i disse netværk, er at du fremmer såvel din egen virksomhed som dit lokalområde. Det er også en konkurrencefordel, når der skal rekrutteres arbejdskraft eller findes samarbejdspartnere.

Medarbejdere på Lolland-Falster er meget loyale medarbejdere. Den gennemsnitlige ansættelsestid er blandt de længste sammenlignet med resten af Danmark.

Det vidner om jobsikkerhed på arbejdspladsen, hvilket fører til mindre personaleudskiftning og mindre sygefravær.

Business Lolland-Falster:
Læs mere om Business Lolland-Falster samt medlemskab: https://businesslf.dk/bliv-medlem/medlemskaber/


5. DE RIGTIGE MENNESKER OG KOMPETENCER

Lolland-Falster har mange højt kvalificerede og loyale medarbejdere, som aktivt har valgt et liv i landsdelen. Det betyder, at virksomheder har adgang til en pålidelig arbejdsstyrke, der besidder kompetencer, som vil bidrage til at skabe vækst i din virksomhed.

De to kommuner på Lolland-Falster arbejder målrettet med at udvikle arbejdsstyrken ved at tilbyde opkvalificering via uddannelser og kurser.

Fakta

Lolland-Falster er en del af Greater Copenhagen regionen, der blev stiftet i 2015 og omfatter Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland og samtlige 85 kommuner i den svensk-danske geografi:

  • Har 4.4 millioner indbyggere
  • Har mere end 11 mia.€ investeret i store projekter på Lolland-Falster inden for de næste 8-10 år
  • Har mere end 2.000.000 kvm erhvervsgrunde til rådighed
  • Har mere end 11 mia.€ investeret i store projekter på Lolland-Falster inden for de næste 8-10 år
  • Har mere end 2.000.000 kvm erhvervsgrunde til rådighed
  • Har konkurrencedygtig selskabsskat (22%), som er under gennemsnittet for OECD og under europæisk niveau
  • Har Europas mest fleksible arbejdsmarked, 17 universiteter, gymnasier og handelshøjskoler
  • Har 24.000 forskere og ph.d.-studerende

Hvis du overvejer at etablere en virksomhed på Lolland-Falster eller at investere i virksomheder og projekter i regionen, så kontakt en forretningsudvikler og få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå i mål med dine planer.

Kontakt forretningsudvikler

Indtast venligst dit navn og telefonnummer, så kontakter vi til dig inden for 48 timer på hverdage.

Tak for din henvendelse.
Vi tager kontakt til dig hurtigst muligt – og senest indenfor 48 timer.