Danmarks grøn vækstcenter

LOLLAND-FALSTER SKILLER SIG UD BLANDT DANSKE REGIONER MED SIN ENESTÅENDE BÆREDYGTIGHEDSPORFIL


Danmarks grøn vækstcenter

Lolland-Falster drager fordel af sine naturlige ressourcer, især sine gunstige vindforhold. Regionens geografiske placering, med sin nærhed til Østersøen og åbne landskaber, gør det til et ideelt sted at udnytte vindenergi.

Regionen huser verdens første og en af de største (fra 2007) havvindmølleparker, der har spillet en afgørende rolle i landets overgang til vedvarende energi. Dette blev efterfulgt af etableringen af landvindmøller i en stor del af regionens flade geografiske landskab.


INNOVATION

Lolland-Falster omfavner innovative tilgange og teknologier til udvikling af vedvarende energikilder. Udover vindkraft investerer regionen i solenergiprojekter, herunder solfarme og taginstallationer, for at diversificere sin energiblanding yderligere.

For nylig implementeres bioenergiløsninger for at udnytte affaldsprodukter fra landbrugsproduktionen samt forskellige metoder til at lagre kulstof, der kan omdannes til energikilder.

Der er planer om at etablere Power-to-X-anlæg for at hjælpe med at balancere den intermittente karakter af vedvarende energikilder (som sol og vind) ved at omdanne overskudsenergi til former, der kan lagres og bruges efter behov.


SAMARBEJDE

Lolland-Falsters succes inden for bæredygtig energi kan tilskrives dens samarbejdorienterede tilgang og stærke partnerskaber. Lokale myndigheder, energiselskaber og samfundet arbejder sammen for at fremme overgangen til renere energikilder.

Regionens engagement i bæredygtighed afspejles i dens omfattende udviklingsplaner, der prioriterer vedvarende energi, effektivitet og reduktion af drivhusgasemissioner.


SOCIAL OG ØKONOMISK INDVIRKNING

Bæredygtighedprojekter har skabt jobmuligheder og tiltrukket kvalificerede arbejdskraft til regionen. Disse initiativer fremmer innovation og tiltrækker endnu flere investeringer, hvilket positionerer Lolland-Falster som et knudepunkt for grønne teknologier.

Fakta

  • Over 6 mia. DKK i nye grønne investeringer i regionen
  • Knudepunkt for Power-to-X i Nakskov
  • Biogasledning etableret i 2023
  • Verdens første havvindmølle etableret i 2007
  • Produktion af vedvarende energi 9 gange større end lokalforbruget